EF SEB LU logo

Human Resource Management

predmet

Cilji predmeta

Cilj tega predmeta je povečanje razumevanja z ljudmi povezanih procesov kot tudi uporabljati tehnike in orodja, ki prispevajo k izgradnji konkurenčne prednosti sodobnega podjetja s pomočjo ljudi.

Glavni cilji predmeta so:
- Razumeti povezavo med managemetom človeških virov ter posameznikom, skupino in organizacijo.
- Razvoj strateškega HRM razmišljanja.
- Analiziranje ključih odločitev in procesov managementa človeških virov.
- Izboljšati vodstvene sposobnosti odločanja v zvezi z vprašanji HRM v sodobnem mednarodnem podjetju.
- Upoštevanje etike in trajnostnega razvoja pri odločanju o ljudeh.

Vsebina predmeta

Ljudje kot izvor konkurenčnosti
Opredelitev managementa človeških virov

Kontekst managementa človeških virov
Strateški management človeških virov
Planiranje človeških virov

Oblikovanje dela
Privabljanje in izbiranje sodelavcev
Metode za zadržanje zaposlenih v podjetju

Usposabljanje
Zagotavljanje uspešnosti zaposlenih
Razvoj zaposlenih
Sistemi plač in nagrajevanja
Mednarodni management človeških virov

Nosilci predmeta

 • red. prof. dr. Matej Černe

 • Katedra za management in organizacijo (redni član)
 • Katedra za poslovno informatiko in logistiko (pridruženi član)
 • Govorilne ure
 • sreda ob 13.00 v P-334
 • Na govorilne ure (v živo ali preko Zooma) se prosim najavite preko elektronske pošte. // Please make an e-mail appointment either for an in-person or a virtual meeting.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.00 v P-334
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale po predhodnem dogovoru (lahko tudi preko Zoom-a).
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 16.00 v P-313
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru. Če želite, pa se ob spoštovanju pogojev PCT lahko srečamo tudi v živo, prav tako po predhodnem dogovoru prek e-pošte.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani