EF SEB LU logo

Oblikovanje turističnih proizvodov

predmet

Cilji predmeta

- Spoznati turistično ponudbo proizvodov in storitev,
- metode oblikovanja turističnih proizvodov,
- tipologijo in hierarhijo turističnih proizvodov, s tehnološkimi in tržnimi značilnostmi turističnih proizvodov,
- osnovne procese celovitega upravljanja kakovosti turističnih proizvodov,
- procese permanentne inovativnosti ponudbe turističnih proizvodov,
- pomen turističnih proizvodov za celovitost turistične ponudbe in
- konkurenčnost in ekonomiko turističnih proizvodov.

Vsebina predmeta

1. Uvod in predstavitev predmeta
2. Turistični proizvodi: definicija
3. Turistični proizvodi in turistična destinacija
4. Metodologija oblikovanja turističnih proizvodov
5. Celovito upravljanje kakovosti turističnih proizvodov
6. Podoba in pomen prepoznavnosti turističnega proizvoda
7. Inovativnost v turizmu
8. Konkurenčnost turističnih proizvodov
9. Osnove oblikovanja cen turističnih proizvodov
10. Primeri enkratnih turističnih proizvodov
11. Študije primerov

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 13.00 v RZ-106
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani