EF SEB LU logo

Trženje v trgovini

predmet

Cilji predmeta

- Seznaniti študente z značilnostmi trženja in trženjskega managementa v sodobni trgovini na drobno.
- Razviti trženjska znanja na področju klasičnih oblik poslovanja trgovine na drobno kot tudi na področju inovativnih oblik trgovskega poslovanja, vključno z neposredno trgovino na drobno.
- Spoznati trženjske koncepte, tehnike in orodja, ki omogočajo učinkovito, odzivno in prilagodljivo poslovanje s končnimi porabniki izdelkov in storitev.
- Razviti sposobnosti oblikovanja trženjskih strategij v pogojih visoke konkurence in izjemno dinamičnem okolju, hitri globalizaciji trgovine in uporabi informacijskih sistemov pri upravljanju trgovskih organizacij.
- Razviti sposobnosti in veščine skupinskega reševanja praktičnih poslovnih problemov in predstavitev teh rešitev (analize poslovnih primerov, gosti iz prakse, priprava seminarja).

Vsebina predmeta

1. Trženjski management v trgovini na drobno.
2. Trženje v trgovskih organizacijah s fizičnimi lokacijami in neposredno trženje v trgovini.
3. Trženjske strategije v trgovskih podjetjih. Globalizacija trgovskih podjetij.
4. Pomen in izbira lokacije prodajnih mest.
5. Finančno poslovanje upravljanja trgovskih podjetij. Logistika in informacijski sistemi.
6. Načrtovanje prodajnega asortimana in oblikovanje ponudbe.
7. Strategije in taktike maloprodajnih cen.
8. Komunikacijski splet v trgovskih podjetjih. Oblikovanje podobe trgovskega podjetja. Fizično okolje v trgovini. Storitve in osebna prodaja v trgovini na drobno.

Nosilci predmeta

  • red. prof. dr. Irena Vida

  • Katedra za trženje (redna članica)
  • Katedra za management in organizacijo (pridružena članica)
  • Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje (pridružena članica)
  • Govorilne ure
  • petek ob 13.00 v P-319 ZOOM
  • ZOOM: https://ef-ul.zoom.us/j/96246862143?pwd=UWRXNmZ2Q2xSZHVrYXRqY0xRRlA0dz09
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani