EF SEB LU logo

Vedenje porabnikov

predmet

Cilji predmeta

- Razviti interdisciplinarna znanja o vedenju porabnikov iz zornega kota trženjsko usmerjenih podjetij in končnih porabnikov.
- Pridobiti razumevanje temeljnih teoretičnih izhodišč, konceptov in raziskovalnih izsledkov za reševanje trženjskih izzivov v pogojih dinamičnega poslovnega okolja (močna in globalna konkurenca, tehnološki razvoj, naraščajoča osveščenost porabnikov).
- Razviti sposobnost za skupinsko delo, za analitično, kritično in kreativno razmišljanje pri aplikaciji teoretičnih in empiričnih spoznanj ter njihovi uporabi pri sprejemanje poslovnih odločitev.
- Nadgraditi znanja iz predmeta Temelj trženja in jih pripraviti za študij strateških trženjskih vsebin.

Vsebina predmeta

1. Razumevanje porabnikov kot ključni dejavnik tržnega uspeha
2. Vpliv psiholoških dejavnikov na vedenje porabnikov
2.1 Proces zaznavanja
2.2 Teorije učenja, spomin in pomnjenje
2.3 Motivacija in vpletenost
.4 Stališča
2.5 Osebnost in samopodoba
3. Procesi odločanja
3.1 Klasični modeli odločanja končnih porabnikov
3.2 Proces odločanja in sprejemanje novih izdelkov
3.3 Proces odločanja gospodinjstev
3.4 Proces odločanja organizacijskih porabnikov
4. Vpliv zunanjih dejavnikov na vedenje porabnikov
4.1 Kultura
4.2 Družbeni in ekonomski vidiki: subkultura in družbeni razred
4.3 Medosebni vplivi, referenčne skupine in ustno izročilo
4.4. Življenjski slog
5. Vedenja porabnikov in družba
5.1. Aplikacija vedenja porabnikov za profitne in neprofitne organizacije
5.2. Porabništvo in zaščita porabnikov

Nosilci predmeta

 • red. prof. dr. Irena Vida

 • Katedra za trženje (redna članica)
 • Katedra za management in organizacijo (pridružena članica)
 • Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje (pridružena članica)
 • Govorilne ure
 • petek ob 13.00 v P-319 ZOOM
 • ZOOM: https://ef-ul.zoom.us/j/96246862143?pwd=UWRXNmZ2Q2xSZHVrYXRqY0xRRlA0dz09
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • torek ob 10.30 v P-323
 • Govorilne ure bodo do nadaljnjega potekale prek Zooma: https://ef-ul.zoom.us/j/98319024963
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani