EF SEB LU logo

Zgodovina in razvoj turizma

predmet

Cilji predmeta

- Raziskati pojav turizma v različnih zgodovinskih obdobjih.
- Razvoj znanstvenega obravnavanja turizma.
- Razvoj turizma skozi čas in na različnih geografskih območjih.
- Opredelitev modelov, ki pojasnjujejo razvoj turizma
- Zgodovino in razvoj turizma v Sloveniji

Vsebina predmeta

1. Uvod in opredelitev predmeta
2. Zgodovinski pregled razvoja turizma
3. Znanstvena obravnava turizma
a. Merkantilisti in turizem
b. Turistična misel na prelomu 20. stoletja
c. Znanstvena obravnava sodobnega turizma v drugi polovici 20.stoletja
d. Turistična misel na prelomu 21. stoletja
4. Razvoj turizma v svetu
a. Turistična potovanja
b. Regionalna razvitost turizma
c. WTO in mednarodne organizacije v turizmu
5. Razvitost turizma in gospodarski razvoj
a. Tipologija oblik turizma
b. Periodizacija razvoja turizma
6. Razvoj turizma v Sloveniji
a. Turistična potovanja
b. Regionalni in lokalni razvoj turizma
c. Organiziranost turizma v Sloveniji
7. Študij primerov

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 13.00 v RZ-106
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani