EF SEB LU logo

Introductory Statistics

predmet

Cilji predmeta

Cilji:

Seznaniti študenta z naborom in uporabnostjo statističnih metod in s statističnimi informacijami o poslovnem okolju, ki v praksi podpirajo sprejemanje poslovnih odločitev v razmerah negotovosti.
Seznaniti študenta z osnovami statističnega raziskovanja na ravni podjetja, panoge in narodnega gospodarstva.
Usposobiti študenta za korektno uporabo podatkov uradne statistike ter rezultatov statističnih raziskovanj, ki jih pripravljajo specializirane raziskovalne institucije.

Vsebina predmeta

1. UVOD
• Kratek pregled zgodovine statistike
• Pomen kvantitativne pismenosti v informacijski družbi in vloga statistike pri njenem doseganju
• Pomen statistike v ekonomiji in poslovnih vedah
• Ravni in orodja vsebinske analize v ekonomiji in poslovnih vedah

2. STATISTIČNO MERJENJE

• Statistična enota, populacija in vzorec
• Od konceptov do spremenljivk
• Vrste podatkov
• Vrste spremenljivk

3. VIRI PODATKOV
• Sekundarni podatki: p omen in uporabnost, prednosti in slabosti ter viri
• Predstavitev evropskega in slovenskega statističnega sistema ter pomen statističnih standardov
• Iskanje in vrednotenje sekundarnih podatkov
• Metode zbiranja primarnih podatkov

4. PRIPRAVA IN OSNOVNI PRIKAZI PODATKOV

• Priprava podatkov na analizo
• Osnovni tabelarični in grafični prikazi
• Problematični prikazi
• Vodila za izboljšanje prikazov

5. RELATIVNA ŠTEVILA: STRUKTURE

• Vrste in izračun struktur
• Tabelarično in grafično prikazovanje struktur
• Uporaba struktur v praksi

6. RELATIVNA ŠTEVILA: KOEFICIENTI

• Vrste in izračun koeficientov
• Tabelarično in grafično prikazovanje koeficientov
• Uporaba koeficientov v praksi

7. RELATIVNA ŠTEVILA: ENOSTAVNI INDEKSI

• Vrste in izračun enostavnih indeksov
• Tabelarično in grafično prikazovanje indeksov
• Kazalci časovne dinamike pojavov
• Preračuni indeksov
• Uporaba indeksov v praksi

8. RANŽIRNE VRSTE IN FREKVENČNE PORAZDELITVE

• Tabelarično in grafično prikazovanje
• Kvantili in kvantilni rangi
• Uporaba kvantilov v praksi

9. SREDNJE VREDNOSTI

• Vrste in izračun srednjih vrednosti
• Povprečna relativna števila
• Povprečni kazalci časovne dinamike pojavov
• Uporaba mer srednje vrednosti v praksi

10. RELATIVNA ŠTEVILA: SKUPINSKI INDEKSI

• Vrste in izračun skupinskih indeksov
• Preračuni indeksov: deflacioniranje
• Uporaba skupinskih indeksov v praksi

11. MERE VARIABILNOSTI IN KONCENTRACIJE

• Vrste in izračun mer variabilnosti in koncentracije
• Variabilnost in porazdelitve
• Grafično prikazovanje
• Uporaba mer variabilnosti v praksi

Nosilci predmeta

 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bavdaz/ 
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • Govorilne ure potekajo po predhodnem dogovoru preko emaila (v živo v R-412 ali preko Zoom-a na povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96336355477?pwd=MEdqQUVTR1UwM3BVYlJveFZHR1lBUT09 Meeting ID: 963 3635 5477 Passcode: 078474)
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 16.00 v R-405
 • red. prof. dr. Jože Sambt

 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (redni član)
 • Katedra za ekonomijo (pridruženi član)
 • Govorilne ure
 • sreda ob 10.00 v R-415
 • Za govorilne ure se prosim najavite po emailu. Govorilne ure so možne v živo ali na daljavo preko Zoom-a.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani