EF SEB LU logo

Microeconomics 1

predmet

Cilji predmeta

Predmet seznanja študenta z osnovnimi ekonomskimi problemi in načini njihovega reševanja. Podrobno predstavi teorijo produkcije in stroškov, delovanje tržnega mehanizma in teorijo razdelitve. Študentu daje osnovni analitični in kategorialni aparat, potreben pri tem in kasnejših ekonomskih predmetih. Predmet podaja tudi institucionalni okvir in predstavi organizacijske in lastninske oblike podjetij ter okolje, v katerem podjetja delujejo in ki ga sooblikuje državna regulacija.

Vsebina predmeta

1. Razmišljati kot ekonomist
2. Osnove povpraševanja in ponudbe
3. Obnašanje potrošnikov
4. Posameznikovo in tržno povpraševanje
5. Proizvodnja
6. Proizvodni stroški
7. Cene in optimalna proizvodnja v popolni konkurenci
8. Neoklasično podjetje, cilji in vrste podjetij v tržnem gospodarstvu
9. Monopol
10. Monopolistična konkurenca, oligopol in kartel.
11. Trg proizvodnih dejavnikov
12. Trg kapitala in trg zemlje

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 11.00 v RZ-301
 • izr. prof. dr. Matjaž Koman

 • Katedra za ekonomijo (predstojnik katedre)
 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (pridruženi član)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 11.15 v RZ-307
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 9.00 v R-302
 • Prosim, poglejte opombo. Please, check the note below.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani