EF SEB LU logo

Applied Data Analytics

predmet

Cilji predmeta

Študenti bodo spoznali nekaj možnosti, kako uporabiti informatiko pri svojem delu v podjetju, zlasti pri odločanju, projektnem managementu in izboljševanju poslovnih procesov. Poudarek bo na seznanjanju z informacijskimi orodji in reševanju praktičnih problemov.

Vsebina predmeta

1. Uspešno odločanje v podjetju
2. Orodja za analiziranje poslovanja in podporo odločanju (uporaba preglednic - Excel za podporo odločanju, odločitvena drevesa, optimizacija, OLAP, podatkovno rudarjenje, vizualizacija informacij, poročanje).

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
 
Na vrh strani