EF SEB LU logo

Ekonomska statistika

predmet

Cilji predmeta

- Usposobiti za zbiranje ali iskanje ustreznih statističnih podatkov za obravnavani ekonomski problem ter njihovo analiziranje in pravilno interpretiranje.
- Usposobiti za oblikovanje enostavnih, a vsebinsko bogatih statističnih metodologij za statistično analizo ekonomskih pojavov in procesov.
- Usposobiti za razlaganje ekonomskih in socialnih implikacij objavljenih statističnih podatkov.
- Usposobiti za identificiranje primerov nekorektne rabe statistike.

Vsebina predmeta

1. Ekonomska statistika, makroekonomija in statistika; ekonomska statistika in uradna statistika
2. Uradna statistika
2.1. Pomen ter institucionalni, legalni in organizacijski okviri
2.2. Statistični standardi: opredelitve, statistične enote, klasifikacije, registri
2.3. Diseminacija in viri podatkov
3. Pridobivanje podatkov s področja ekonomske statistike
3.1. Anketno pridobivanje podatkov
3.2. Uporaba administrativnih virov
4. Indeksna števila
4.1. Izbira obrazca: ekonomski, aksiomatski, statistični pristop
4.2. Binarne primerjave in indeksi v indeksnih serijah
5. Statistično merjenje v praksi
5.1. Prebivalstvo
5.2. Trg dela
5.3. Cene
5.4. Proizvodnja in produktivnost
5.5. Kratkoročna ekonomska aktivnost
6. Nacionalni računi: integralni okvir statističnega merjenja
7. Mednarodne primerjave

Nosilci predmeta

  • red. prof. dr. Jože Sambt

  • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (redni član)
  • Katedra za ekonomijo (pridruženi član)
  • Govorilne ure
  • sreda ob 10.00 v R-415
  • Za govorilne ure se prosim najavite po emailu. Govorilne ure so možne v živo ali na daljavo preko Zoom-a.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani