EF SEB LU logo

Labour Economics 2

predmet

Cilji predmeta

- Razviti razumevanje pomena institucij na delovanja trga dela z vidika povpraševanja in ponudbe dela
- Spoznati povezanost med teoretičnim okvirom in dejanskim delovanjem trga dela
- Razviti sposobnost analize problema in - predstavitve rešitve na primeru trga dela s pomočjo primerjalnih metod
- prikazati pomen delovanja trga dela
- razumevanje in vrednotenje uspešnosti različnih ukrepov ekonomske politike

Vsebina predmeta

1. Pregled trga dela
2. Kaj določa plače in zaslužke?
a) Dejavniki povpraševanja po delu
b) Dejavniki ponudbe dela
c) Vpliv kulture, zgodovine, prava in politike
3. Vloga izobraževanja na trgu dela
4. Kako izobrazba vpliva na zaslužke in zaposlenost?
5. Katere ekonomske politike povečujejo izobrazbeno raven prebivalstva?
6. Diskriminacija na trgu dela. Kako velike so razlike v zaposljivosti in prejemkih glede na spol, narodnost ali raso?
7. Brezposlenost: katere skupine prebivlastva so najbolj izpostavljene tveganju brezposlenosti? Kratkoročni in dolgoročni učinki brezposelnosti na posameznike
8. Preučevanje neenakosti v plačah in prejemkih: Kaj kažejo podatki? Vloga izobraževanja, sposobnosti in tehnologije
9. Sindikati in trg dela

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 11.00 v RZ-301
 
Na vrh strani