EF SEB LU logo

Digital Business

predmet

Cilji predmeta

Študenta opremiti z znanji prehoda podjetja v novo obliko poslovanja – e-poslovanje. Študentu predstaviti poslovne, tehnične, organizacijske in sociološke vidike sprememb pri prehodu na e-poslovanje. Predstaviti ključne e-strategije in nove poslovne modele e-poslovanja.

Vsebina predmeta

- Podjetje na prehodu v informacijsko družbo
- Poslovni, tehnični, organizacijski in
sociološki vidiki sprememb pri prehodu na
e-poslovanje
- Informacijski sistemi za e-poslovanje
- analiza in oblikovanje
- implementacija in varnost
- e-strategija poslovanja:
- management oskrbne verige,
- management odnosov s partnerji,
- management življenjskega cikla proizvoda
- novi poslovni modeli e-poslovanja
- mrežne organizacije,
- virtualne organizacije

 
Na vrh strani