EF SEB LU logo

Ekonomika projektov

predmet

Cilji predmeta

- Osvojiti osnovna znanja, potrebna za razumevanje ekonomsko-finančnih vidikov projektov.
- Spoznati metode za celovito ekonomsko ocenjevanje projektov.
- Samostojno izdelati ekonomsko finančni del zamišljenega investicijskega projekta.

Vsebina predmeta

1. Osnove ekonomike in analize poslovanja kot izhodišče za ekonomiko projektov.
2. Osnovni računovodsko-finančni izkazi v ekonomski analizi investicijskih projektov.
3. Projekti in analiza stroškov in koristi.
4. Viri financiranja in učinki projektov. Donosi projektov glede na vlaganja. Učinkovitost in uspešnost projektov.
5. Stroški projekta. Projekti in obravnavanje stroškov po aktivnostih.
6. Investicije in investicijski elaborati.
6.1. Poslovni načrt kot izhodišče za pripravo investicijskega elaborata.
6.2. Tehnološka analiza. Tržna analiza. Načrt kadrov. Finančna analiza.
6.3. Analiza uresničevanja projektov.
7. Delavnica: Izdelava finančnega dela investicijskega elaborata.

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.00 v D110
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • izr. prof. dr. Nina Ponikvar

 • Katedra za ekonomijo (redna članica)
 • Katedra za management in organizacijo (pridružena članica)
 • Katedra za podjetništvo (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 10.00 v P-346
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale po predhodnem dogovoru preko e-pošte v mojem kabinetu ali preko aplikacije Zoom..
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • izr. prof. dr. Mojca Marc

 • Katedra za management in organizacijo (redna članica)
 • Katedra za računovodstvo in revizijo (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 11.00 v P-336
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru. Zoom link: https://uni-lj-si.zoom.us/j/98989755570?pwd=VW9wNUo1VFUyUDdnWDQyR0N1OE9vQT09
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani