Podjetništvo

predmet

Cilji predmeta

- Narediti pregled osnovnih pojmov in dejstev s področja podjetništva.
- Spoznati osnovne podjetniške koncepte in aktivnosti, ki jih izvajajo podjetniki.
- Spoznati in razumeti vlogo podjetništva in podjetnikov ustanoviteljev v nacionalnem gospodarstvu.
- Razumeti razlike med pojavnimi oblikami podjetništva.
- Seznaniti se s procesom in postopki planiranja novega podjetja. Razvijati podjetniške priložnosti. Preverjati podjetniške priložnosti. Obvladovati metodologijo priprave poslovnega načrta. Uporabiti poslovni načrt za pridobivanje sredstev, graditev podjetniške skupine in nadzor doseganja zastavljenih ciljev.
- Preko skupinskega dela, povezanega z oblikovanjem poslovnega načrta, razviti sposobnosti dela v skupini.

Vsebina predmeta

- Podjetniška perspektiva: Značilnosti in pomen podjetništva. Inovacije in podjetniške priložnosti.
- Podjetnik posameznik.
- Pojavne oblike podjetništva.
- Podjetniški pristop: Poslovni načrt. Tržna raziskava in analiza. Preverjanje ekonomike poslovne zamisli. Priprava načrta trženja. Načrt razvoja in proizvodnega (storitvenega) procesa. Oblikovanje podjetniške skupine, pridobivanje ustreznih človeških virov. Pregled kritičnih tveganj.
- Financiranje ustanovitve podjetja in začetnega poslovanja.
- Pravni vidiki ustanovitve podjetja in podporno okolje.
- Podjetniška rast in žetev.

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 14.00 v P-310
 • GSM. 051 67 24 35
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.00 v P-338
 • za nujna vprašanja dosegljiva po e-mailu:mateja.drnovsek@ef.uni-lj.si
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Govorilne ure
 • sreda ob 13.30 v P-328
 • Govorilne ure samo po predhodnem dogovoru po e-mailu: bostjan.antoncic@ef.uni-lj.si
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • doc. dr. Patricia Kotnik

 • Katedra za podjetništvo (namestnica predstojnika katedre)
 • Katedra za ekonomijo (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 15.00 v P-307
 
Na vrh strani