Purchasing management

Cilji predmeta

1. Predmet gradi na osnovah poslovne logistike in managementa proizvodnje. Študentu predstavi napredne koncepte managementa nabave v podjetjih, to je vzpostavitev nabavnega procesa v podjetju in v okviru oskrbne verige.
2. Usposobiti študente za prepoznavanje problemov povezanih z zagotavljanjem učinkovite nabave, integracije nabave v okviru poslovne strategije podjetja in glede na preostale aktivnosti oskrbe v podjetju in širše.
3. Poglobljeno razumevanje poslovnih modelov in konceptov s področja nabave na podlagi analize multidisciplinarnih primerov iz prakse.

Vsebina predmeta

Splošna vsebina:
1. Uvod v management nabave (vloga managementa oskrbe in nabave, opredelitev nabavnega procesa, pomen nabave za uspešnost podjetja ipd.)
2. Vpliv globalnih trendov na razvoj nabave
3. Nakupno vedenje podjetij in odločanje v nabavi (razlike med medorganizacijskimi in potrošniškimi trgi, nabavni proces, tipi nabavnih dobrin in nabavni scenariji, vloga nabavnega oddelka)
4. Odločanje v nabavi: stopnje nabavnega procesa (opis in analiza stopenj nabavnega procesa)
5. Pogajanja, komunikacija in mehke veščine nabavnikov
6. Organizacijska struktura nabave v podjetju (dejavniki ustrezne izbire organizacijske strukture, decentralizirana/centralizirana nabava, medfunkcijska odgovornost, sodelovanje in integracija nabave…)
7. Nabava 4.0: digitalizacija nabavnega procesa in IT-orodja v nabavi
8. Načela trajnosti v nabavi
9. Management odnosov z dobavitelji

Metodologija, tehnike:
1. Analiza nabavnih trgov
2. Spremljanje uspešnosti nabave
3. Ocenjevanje, izbira in kakovost dobaviteljev
4. Management tveganj v nabavi

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 13.00 v RZ-305
Na vrh strani