EF SEB LU logo

Management človeških virov

predmet

Cilji predmeta

Cilj tega predmeta je povečanje razumevanja z ljudmi povezanih procesov kot tudi uporabljati tehnike in orodja, ki prispevajo k izgradnji konkurenčne prednosti sodobnega podjetja s pomočjo ljudi.

Glavni cilji predmeta so:
- Razumeti povezavo med managemetom človeških virov ter posameznikom, skupino in organizacijo.
- Razvoj strateškega HRM razmišljanja.
- Analiziranje ključih odločitev in procesov managementa človeških virov.
- Izboljšati vodstvene sposobnosti odločanja v zvezi z vprašanji HRM v sodobnem mednarodnem podjetju.
- Upoštevanje etike in trajnostnega razvoja pri odločanju o ljudeh.

Vsebina predmeta

1. Ljudje kot izvor konkurenčnosti
2. Opredelitev ravnanja s človeškimi viri
3. Strateško ravnanje s človeškimi viri
3.1. Modeli najboljših praks vs. odvisnostni modeli
3.2. Model strateškega RSČV
3.3. Oblikovanje kadrovske strategije
3.4. Planiranje človeških virov
4. Kako poiskati in zadržati najboljše zaposlene
4.1. Privabljanje kadrov (rekrutiranje)
4.2. Izbor zaposlenih
4.3. Metode za zadržanje zaposlenih v podjetju
5. Usposabljanje
6. Zagotavljanje uspešnosti zaposlenih
6.1. Model uspešnosti zaposlenih
6.2. Sestavine in proces zagotavljanja uspešnosti zaposlenih
6.3. Vloga vodje pri zagotavljanju uspešnosti zaposlenih
6.4. Spremljanje uspešnosti zaposlenih
6.5. Povratne informacije in letni pogovori
7. Razvoj zaposlenih
8. Sistemi plač in nagrajevanja
8.1. Opredelitev sestavin celovitega sistema plač in nagrajevanja
8.2. Model plač in nagrajevanja
8.3. Plačilo po uspešnosti
8.4. Managerske plače in nagrajevanje
9. Mednarodno ravnanje s človeškimi viri
9.1. Mednarodni kontekst ravnanja s človeškimi viri
9.2. Organizacijski kontekst ravnanja s človeškimi viri v mednarodnem podjetju
9.3. Načini in metode mednarodnega ravnanja s človeškimi viri

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 16.00 v P-313
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru. Če želite, pa se ob spoštovanju pogojev PCT lahko srečamo tudi v živo, prav tako po predhodnem dogovoru prek e-pošte.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 14.00 v P-334
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani