EF SEB LU logo

Management človeških virov v športu

predmet

Cilji predmeta

Glavni cilji predmeta so usposobiti študente za:
- analizo ključnih odločitev in procesov pri managementu človeških virov v športu,
- razumevanje in uporabo teorij in modelov ter dobrih praks, ki so pomembne za management človeških virov v športu,
- razvoj dodatnih sposobnosti s pomočjo uporabe teoretičnih izhodišč managementa človeških virov v praktičnih primerih.

Vsebina predmeta

1. Posebnosti managementa človeških virov v športu
2. Strateški management človeških virov v športu
3. Kontingenčni modeli oz. dobre prakse
4. Rekrutiranje in selekcija kadrov
5. Zagotavljanje uspešnosti
6. Usposabljanje, izobraževanje in razvoj kadrov
7. Motiviranje in nagrajevanje
8. Delo s prostovoljci

1. Specifics of HRM in sports
2. Strategic HRM in sports
3. Contingency models vs. best practices
4. Recruitment and selection
5. Performance management
6. Training and development
7. Motivation, compensation and reward systems
8. Managing volunteer staff

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 16.00 v P-313
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru. Če želite, pa se ob spoštovanju pogojev PCT lahko srečamo tudi v živo, prav tako po predhodnem dogovoru prek e-pošte.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani