EF SEB LU logo

Management športne infrastrukture

predmet

Cilji predmeta

- Spoznati različne vidike managementa športne infrastrukture in njihov vpliv na odločanje pri managerskih procesih.
- Razviti sposobnosti uporabe posebnih managerskih znanj, konceptov in orodij, vezanih na športno infrastrukturo.
- Razumeti posebnosti managementa posameznih vrst športne infrastrukture.
- Razviti kritično presojanje študijske literature in praktičnih primerov ter razviti sposobnosti in znanja konceptualizacije in reševanja kompleksnih izzivov managementa športne infrastrukture v praksi v obliki seminarske naloge.

Vsebina predmeta

1. Uvod v management športne infrastrukture
1.1. Pomen in značilnosti managementa športne infrastrukture
1.2. Ključni dejavniki uspešnega delovanja športne infrastrukture
2. Načrtovanje gradnje ali obnove športnih objektov
2.1. Načrtovanje razvoja in izgradnje športnih objektov
2.2. Vrednotenje izvedljivosti zamisli o gradnji ali obnovi športne infrastrukture
2.3. Financiranje gradnje ali obnove športnih objektov
2.4. Upravni postopki gradnje ali obnove športnih objektov
2.5. Posebnosti načrtovanja gradnje ali obnove posameznih vrst športne infrastrukture
3. Upravljanje športne infrastrukture
3.1. Priprava managementa športnega objekta
3.2. Management tveganja
3.3. Urnik in razporejanje vsebin v športnem objektu
3.4. Vzdrževanje športnega objekta
3.5. Financiranje upravljanja in vzdrževanja športnega objekta
3.6. Pravni predpisi na področju športnih objektov in priprava poslovnih pogodb
3.7. Posebnosti upravljanja posameznih vrst športne infrastrukture
4. Trženje športne infrastrukture
4.1. Posebnosti trženja športne infrastrukture
4.2. Študije primerov trženja športne infrastrukture
5. Organizacijska struktura in kadrovanje za management športnih objektov
5.1. Oblikovanje organizacijske strukture
5.2. Kadrovska struktura in zaposlovanje kadrov
6. Management množic
6.1. Konstrukcija športnega objekta
6.2. Naloge managementa pri izvajanju športne prireditve
6.3. Varnostni protokoli in medicinska pomoč
7. Merjenje uspešnosti delovanja športne infrastrukture

1. Introduction to sport facility management
2. Planning new sports facilities and planning of renovation of sports facilities
3. Operating sport facility
4. Marketing of sport facility
5. Organizational structure of sport facility management and hiring personnel
6. Crowd management
7. Measuring sport facility performance

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Na vrh strani