EF SEB LU logo

Trženje v zdravstvenem varstvu

predmet

Cilji predmeta

- Spoznati osnove sodobnega trženja.
- Razviti sposobnosti uporabe trženjskih konceptov in orodij v različnih zdravstvenih sistemih in organizacijah.
- Razviti sposobnosti in znanja doseganja trženjske orientiranosti sistemov in organizacij v zdravstvu.
- Razumeti trženjske različnosti zdravstvenih sistemov in organizacij v svetu.
- Sposobnosti uporabe študij primerov; razumevanje analiz in sintez ter reševanja problemov; iskanje in uporaba podatkov.

Vsebina predmeta

1. Uvod. Trženje v 21.stoletju.
2. Trženjsko okolje: zdravstveni sistemi in organizacije.
3. Vedenje porabnikov.
4. Trženjske strategije.
5. Trženjsko raziskovanje.
6. Segmentacija.
7. Trženjski splet.
8. Upravljanje trženjskih procesov v zdravstvenih sistemih in organizacijah

Nosilci predmeta

 •  
 • LinkedIn: si.linkedin.com/in/vesnazabkar 
 • Twitter: twitter.com/vzabkar 
 • Skype: vesna.zabkar 
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 15.00 v P-331
 • https://ef-ul.zoom.us/j/91277427495
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • GU po dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani