EF SEB LU logo

Finančni management (izredni)

predmet

Cilji predmeta

Temeljni namen predmeta je:

Študente seznaniti s tistimi spoznanji sodobne teorije poslovnih financ, ki so našle svoje mesto v praksi. Kjer to še ni slučaj, predmet seznani študenta z rešitvami, ki se običajno uporabljajo v praksi.
Osvojiti načine praktičnega reševanja poslovno finančnih problemov z uporabo obstoječih modelov, pri čemer je namen vzpodbuditi študentovo ustvarjalnost pri ustreznih prilagoditvah obstoječih modelov posebnostim posameznih primerov, čemur daje predmet poseben pomen.
Obravnavati klasične in posebne poslovno-finančne teme na zahtevnejši ravni.

Vsebina predmeta

 • Časovna vrednost denarja
 • Vrednotenje obveznic in delnic
 • Tveganje in donosnost
 • Dolgoročno finančno načrtovanje
 • Stroški kapitala
 • Vrednost podjetja in finančni management
 • Ocenjevanje investicijskih projektov
 • Določanje cen opcij in realne opcije
 • Struktura kapitala
 • Politika dividend
 • Upravljanje z obratnim kapitalom

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • GU po predhodni najavi po e-mailu.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani