EF SEB LU logo

Marketing for Managers

predmet

Cilji predmeta

Predmet je zasnovan za podajanje znanja in veščin, ki so pomembne za strateško marketinško odločanje. Zato je naš glavni cilj, da ta predmet zagotovi globlje razumevanje tematik, ki obsegajo področje marketinške analize in njene vloge v marketinški strategiji.

Vsebina predmeta

1. Uvod in pregled tem v trženju

2. Opredelitev tržnoraziskovalnega problema in razvoj raziskovalnega pristopa

3. Prepoznavanje atraktivnih trgov - razumevanje in napovedovanje zunanjega okolja: demografski, ekonomski, tehnološki in politični faktorji

4. Opredelitev nezadovoljenih potreb porabnikov - kaj potrošniki želijo, njihove vrednote in koristi

5. Segmentacija in tržno ciljanje

6. Preučevanje konkurentov - proti komu tekmujemo, analiza panoge, viri konkurenčne prednosti

7. Izvedba in nadzor nad poslovnimi in trženjskimi strategijami

Nosilci predmeta

  •  
  • LinkedIn: si.linkedin.com/in/vesnazabkar 
  • Twitter: twitter.com/vzabkar 
  • Skype: vesna.zabkar 
  • Govorilne ure
  • četrtek ob 13.00 v P-331
 
Na vrh strani