EF SEB LU logo

Analiza in oblikovanje organizacije

predmet

Cilji predmeta

- Seznaniti slušatelje s spoznavanjem organizacije konkretnega podjetja ali združbe.
- Seznaniti slušatelje z analizo organizacije in različnimi tehnikami.
- Usposobiti slušatelje za analiziranje konkretnih organizacijskih procesov in struktur, tako formalnih kot neformalnih.
- Usposobiti študente za samostojno izvedbo empiričnih raziskav organizacije.

Vsebina predmeta

1 UVOD V PREDMET
2 OPREDELITEV ANALIZE IN OBLIKOVANJA ORGANIZACIJE
2.1 Opredelitev spoznavanja in oblikovanja organizacije
2.2 Opredelitev predmeta (strukture, procesi, kultura)
2.3 Opredelitev namena
2.4 Opredelitev metode (analiza: opazovanje in diagnoza) in ciljev
3 ODVISNOST ORGANIZACIJE OD SITUACIJSKIH SPREMENLJIVK
3.1 Odvisnost organizacije od tehnologije
3.2 Odvisnost organizacije od okolja
3.3 Odvisnost organizacije od velikosti
3.4 Odvisnost organizacije od ciljev in strategije
3.5 Odvisnost organizacije od zaposlenih
4 TEHNIKE ANALIZE IN OBLIKOVANJA ORGANIZACIJE
5 ANALIZA IN OBLIKOVANJE STRUKTUR
5.1 Analiza in oblikovanje ravnalne strukture na ravni delovnih mest
5.2 Analiza in oblikovanje strukture skupin
5.3 Analiza in oblikovanje organizacijske strukture združb
6 ANALIZA IN OBLIKOVANJE ORGANIZACIJSKIH PROCESOV
6.1 Analiza in oblikovanje upravljanja
6.2 Analiza in oblikovanje ravnateljevanja (planiranja, uveljavljanja in kontrole)
6.3 Analiza in oblikovanje kulture
7 SPREMINJANJE IN RAZVOJ ORGANIZACIJE
7.1 Proces spreminjanja organizacije
7.2 Učenje v združbi in ravnanje z znanjem

Nosilci predmeta

  •  
  • LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/melita-rant/13/a0a/685 
  •  
  • Skype: melitarant 
  • Govorilne ure
  • torek ob 15.00 v R-301
 
Na vrh strani