EF SEB LU logo

Angleški jezik za posl. in eko. vede 1

predmet

Cilji predmeta

- Razvijati in utrjevati bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje.
- Poglabljati znanja poslovne in ekonomske terminologije.
- Spodbujati k razmišljanju in diskusijam o obravnavani tematiki v tujem jeziku.

Vsebina predmeta

Predmet obravnava besedila in poslovno terminologijo s področja organizacijskih oblik podjetja, zaposlovanja, trgovine, bančnega in finančnega poslovanja, družbene odgovornosti, managementa proizvodnih procesov in medkulturnih razlik. Študenti se naučijo učinkovitega predstavljanja v angleškem jeziku, osnov poslovne korespondence in obnovijo znanje nekaterih temeljnih slovničnih struktur.
Obravnavane teme se vsebinsko navezujejo na strokovna področja visoke poslovne šole. Poznavanje jezika stroke omogoča študentom učinkovito uporabo študijske literature v angleškem jeziku.

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 15.30 v VS R203
  • V zimskem semestru 2020/2021 bodo govorilne ure potekale preko aplikacije Zoom. Prosim za predhodno najavo preko elektronske pošte.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani