EF SEB LU logo

Finančna analiza 1

predmet

Cilji predmeta

- Uvesti študente v finančno analizo podjetja z vidika zunanjega investitorja brez dostopa do notranjih informacij.
- Naučiti študente pripraviti poročilo o finančnem stanju in uspešnosti izbranega podjetja v primerjavi s konkurenti.
- Naučiti študente, kako pridobiti znanja iskanja finančnih informacij po mednarodnih bazah.
- Naučiti študente, kako izdelati poročilo o vrednotenju lastniškega kapitala na primeru izbranega podjetja.

Vsebina predmeta

1. Uvod v finančno analizo (pojmovanje podjetja v finančni analizi, kaj je finančna analiza)
2. Temeljni računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz vseobsegajočega donosa).
3. Orodja finančne analize (temeljna orodja iz poslovnih financ, navpična in vodoravna analiza izkazov stanja in poslovnega izida, primerjava s panogo, vpliv tržnih informacij)
4. Finančna analiza z vidika upnika (izbor kazalcev, uporaba kazalcev)
5. Finančna analiza z vidika lastnika
6. Izpeljave nekaterih modelov vrednotenja enote lastniškega kapitala (DCF, dividendni modeli, modeli vrednotenja z multiplikatorji)

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • petek ob 9.00 v P306
  • Govorilne ure
  • petek ob 10.00 v P-214/I
  • Please make a prior appointment via email
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani