EF SEB LU logo

Finančno računovodstvo

predmet

Cilji predmeta

1. Nadgraditi znanje finančnega računovodstva iz elementarnega na srednjo raven zahtevnosti.
2. Poglobljeno razumevanje priprave računovodskih informacij za zunanje uporabnike.
3. Seznaniti študente s konkretnimi problemi, s katerimi se soočajo pripravljavci računovodskih izkazov.

Vsebina predmeta

1. Letno poročilo in informacije v njem.
2. Zakonodajni okvir računovodskega poročanja.
3. Nadgradnja vrednotenja najpomembnejših računovodskih kategorij po računovodskih načelih (pogojne obveznosti, finančne naložbe v povezana podjetja,…).
4. Temeljni računovodski izkazi podjetja.
5. Skupina podjetij in skupinski računovodski izkazi.
6. Izvenbilančna evidenca.
7. Etika pri računovodskem poročanju.
8. Analiza računovodskih izkazov.

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 11.00 v P-320
 
Na vrh strani