EF SEB LU logo

Management javne organizacije

predmet

Cilji predmeta

- Usposobiti študenta za poslovodenje javne organizacije in sicer na temeljih splošnega vodstvenega znanja.
- Pridobiti pregled nad sodobnimi znanstvenimi spoznanji na področju vodenja javnih organizacij.
- Razviti sposobnosti za kritično presojo uspešnosti poslovanja javnih organizacij.
- Pridobiti osnovno znanje za oblikovanje in izboljšavo javnih organizacij.

Vsebina predmeta

Uvod: Kaj je management?

1. poglavje: Opredelitev javnega sektorja

2. poglavje: Vrednote delovanja javnih organizacij

3. poglavje: Birokracija

4. poglavje: Formalna organizacija

5. poglavje: Neformalna organizacija

6. poglavje: Moč znotraj organizacije

7. poglavje: Vodenje

8. poglavje: Motivacija in morala

9. poglavje: Načrtovanje in odločanje

10. poglavje: Gospodarjenje z viri

11. poglavje: Nova vprašanja

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • torek ob 12.00 v P-304
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • četrtek ob 10.00 v P-309
 
Na vrh strani