EF SEB LU logo

Mednarodna ekonomika

predmet

Cilji predmeta

- Na temelju klasičnih in sodobnih teoretskih osnov mednarodne menjave in v povezavi s posebnostmi mednarodnega gospodarskega okolja razvijati pojmovni sistem potreben za poznavanje in razumevanje učinkov gospodarskih in poslovnih procesov sodobnega odprtega nacionalnega gospodarstva.
- Razvijati znanja potrebna za poznavanje in razumevanje učinkov gospodarskih in poslovnih procesov sodobnega odprtega nacionalnega gospodarstva.

Vsebina predmeta

1. Posebnosti mednarodnega gospodarskega sodelovanja.
2. Teorije mednarodne menjave: klasična, neo-klasična in nove teorije.
3. Trgovinska politika: carine in učinki, necarinski ukrepi, argumenti za zaščito gospodarstva, pospeševanje izvoza, ekonomske integracije, trgovinska politika in države v razvoju, trgovina in kmetijstvo.
4. Makroekonomske politike odprtega gospodarstva.
5. Plačilna bilanca in denar v mednarodnem gospodarskem sodelovanju: stalni, drseči devizni tečaji in ravnotežja plačilne bilance.
6. Produkcijski faktorji in gibljivost v mednarodnem gospodarstvu: mednarodno zadolževanje in finančne krize, neposredne investicije v tujino.

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • četrtek ob 15.00 v R-306
 
Na vrh strani