EF SEB LU logo

Nacionalno računovodstvo

predmet

Cilji predmeta

- Seznaniti študenta z zgradbo narodnega gospodarstva, izraženo skozi sistem nacionalnih računov in s statistično operativnimi opredelitvami osnovnih ekonomskih pojavov, ki jih je potrebno poznati pri analizi problemov v praksi.
- Spoznati osnovne koncepte in principe sistema nacionalnih računov kot informacijske podlage za vodenje in ocenjevanje ekonomske politike ter spoznati mednarodne standarde na tem področju.
- Seznaniti z uporabo nacionalnih računov za strukturno modeliranje narodnega gospodarstva.

Vsebina predmeta

1. Uporabnost nacionalnega računovodstva
2. Institucionalne in druge enote opazovanja
3. Sektorji in panoge
4. Transakcije in njihovo vrednotenje
5. Veriga računov
6. Bruto domači proizvod in drugi osnovni makroekonomski agregati
7. Predstavitev računov
8. Specializirani ekonomski računovodski sistemi
9. Tabele ponudbe, porabe in input-output tabele
10. Kazalci cen in obsega
11. Matrike družbenih računov
12. Satelitski računi posameznih sektorjev

Nosilci predmeta

  • red. prof. dr. Jože Sambt

  • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (redni član)
  • Katedra za ekonomijo (pridruženi član)
  • Govorilne ure
  • sreda ob 14.30 v R-415
 
Na vrh strani