EF SEB LU logo

Nemški jezik za posl. in eko. vede 2 B

predmet

Cilji predmeta

Utrditi, razširiti in poglobiti znanje poslovne in nemške terminologije v nemškem jeziku.
Predstaviti tehnike in izpopolniti obvladovanje spretnosti javnega nastopanja. Razvijati in utrjevati bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje.
Spodbujati k razmišljanju in diskusijam o obravnavani tematiki v tujem - nemškem - jeziku.

Vsebina predmeta

Aktualne vsebine s področja ekonomije in poslovnih ved: podjetništvo, trženje, finance, mednarodno poslovanje in povezave, management. Vključevanje vidikov medkulturnosti, trajnostnega razvoja in okoljske ozaveščenosti. Obravnava strokovne terminologije ter jezikovnih struktur. Oblikovanje besedil ter komuniciranje v različnih poslovnih situacijah (pogajanja,sestanki, CV, prošnja za službo, predstavitveni intervju, igre vlog)

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 12.00 v R-207
 • Online oziroma na EF po predhodni najavi.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 16.30 v R-207
 
Na vrh strani