EF SEB LU logo

Osnove poslovnih financ

predmet

Cilji predmeta

Cilj predmeta je študente seznaniti z osnovnimi teorijami in temeljnimi orodji ter praktičnimi rešitvami, ki se uporabljajo v poslovnih financah. Namen predmeta pripraviti študente za sprejemanje investicijskih in finančnih odločitev ter odločitev v zvezi z upravljanjem obratnega kapitala v podjetju.

Vsebina predmeta

Poslovne finance in finančni management.
Računovodski izkazi in finančna analiza.
Časovna vrednost denarja.
Vrednotenje vrednostnih papirjev.
Ocenjevanje tveganja in zahtevane donosnosti ter stroškov kapitala.
Investicijske odločitve: kriteriji za presojo upravičenosti investicij, ocenjevanje denarnih tokov in analiza tveganja projekta.
Finančne odločitve: viri financiranja, struktura kapitala in dividendna politika.
Upravljanje obratnega kapitala.

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 11.00 v On-line
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru. Povezava na klic - https://uni-lj-si.zoom.us/j/98384773824.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani