EF SEB LU logo

Poslovna matematika

predmet

Cilji predmeta

- Razvijati logično mišljenje.
- Dati slušatelju temeljne matematične pojme, potrebne za kvantitativno obravnavanje ekonomskih in poslovno organizacijskih problemov.

Vsebina predmeta

1. Množice, relacije, preslikave
2. Zaporedja in vrste
3. Linearna algebra
3.1. Determinante
3.2. Matrike
3.3. Vektorji
3.4. Sistemi linearnih enačb
3.5. Input-output modeli
4. Funkcije ene spremenljivke
4.1. Zveznost in limita
4.2. Odvod in diferencial
4.3. Taylorjeva vrsta
4.4. Analiza funkcije
4.5. Nedoločeni in določeni integral
5. Funkcije dveh in več spremenljivk
5.1. Parcialni odvodi in diferencial
5.2. Taylorjeva vrsta
5.3. Nevezani in vezani ekstremi
6. Finančna matematika
7. Verjetnostni račun
7.1. Algebra dogodkov
7.2. Verjetnost, pogojna verjetnost
7.3. Bernoullijevo zaporedje poskusov
7.4. Slučajne spremenljivke
7.4.1. Porazdelitvena funkcija
7.4.2. Momenti
7.4.3. Verjetnostne porazdelitve

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 9.00 v Online
  • Govorilne ure bodo po predhodnem dogovoru po elektronski pošti (da lahko kreiram zoom sejo).
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani