EF SEB LU logo

Predračunavanje in nadzor

predmet

Cilji predmeta

Študent spozna pomen računovodskega predračunavanja in nadzora ter razvije sposobnost priprave celostnega predračuna in presojanja uspešnosti poslovanja s pomočjo odmikov med uresničenim in načrtovanim.

Vsebina predmeta

1. Opredelitev procesa predračunavanja
2. Metodike računovodskega predračunavanja
3. Sestavljanje posameznih predračunov
4. Sestavljanje celostnega predračuna (iz poslovanja in financiranja)
5. Pomen predračunavanja za odločanje in nadziranje
6. Vrste mest odgovornosti in nadzorni sistem na mestih odgovornosti
7. Izračunavanje in analiza odmikov na posameznih mestih odgovornosti

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • petek ob 9.00 v P306
 
Na vrh strani