EF SEB LU logo

Stroškovno računovodstvo

predmet

Cilji predmeta

- Opredeliti vlogo stroškovnega računovodstva v informacijskem sistemu podjetja
- Pojasniti različne koncepte stroškov
- Pojasniti pomen različnih stroškovnih konceptov za različne vrste poslovnih odločitev
- Prikazati praktično uporabnost stroškovnega računovodstva na praktičnih primerih

Vsebina predmeta

1. Opredelitev stroškovnega računovodstva in različnih stroškovnih konceptov
2. Stroški po naravnih vrstah
2.1. Stroški materiala
2.2. Stroški storitev
2.3. Stroški amortizacije
2.4. Stroški dela
3. Neposredni in posredni stroški
3.1. Stroški in stroškovni nosilci
3.2. Polna lastna cena
3.3. Obračun stroškov naročilne in procesne proizvodne dejavnosti
3.4. Klasične metode kalkulacij stroškov
3.5. Spremljanje stroškov po aktivnostih
4. Dodatni stroški
4.1. Izbira med različicami delovanja
4.2. Informacije za različne poslovne probleme
5. Računovodstvo odgovornosti
5.1. Stroškovna mesta odgovornosti
5.2. Prihodkovna mesta odgovornosti
5.3. Dobičkovna mesta odgovornosti
5.4. Naložbena mesta odgovornosti


Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • petek ob 9.00 v P306
 • Govorilne ure
 • petek ob 10.00 v P-214/I
 • Please make a prior appointment via email
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 11.00 v P-320
 
Na vrh strani