EF SEB LU logo

Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva

predmet

Cilji predmeta

Študent pridobi znanje razumevanja temeljnih računovodskih izkazov ter kompetenco ovrednotenja poslovnih odločitev z ustreznimi računovodskimi tehnikami.

Vsebina predmeta

1. Vrste računovodskih poročil glede na vrste uporabnikov
2. Pomen računovodskih informacij za zunanje uporabnike
3. Pravni okvir računovodskega poročanja v Sloveniji in Evropski uniji
4. Letno poročilo
5. Vrednotenje najpomembnejših računovodskih kategorij po računovodskih načelih
5.1. Merjenje osnovnih sredstev
5.2. Merjenje neopredmetenih sredstev
5.3. Merjenje finančnih naložb
5.4. Merjenje kapitala
6. Dva temeljna računovodska izkaza podjetij 6.1. Izkaz gibanja kapitala in bilančni dobiček
6.2. Izkaz denarnih tokov
7. Uvod v poslovodno računovodstvo in managersko odločanje
8. Relevantni stroški za managersko odločanje
9. Analiza obseg poslovanja, stroški dobiček
10. Lastna cena
11. Predračunavanje in kontrola
12. Analiza kratkoročnih in dolgoročnih odločitev

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • petek ob 10.00 v P-214/I
  • Please make a prior appointment via email
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 11.00 v P-320
 
Na vrh strani