EF SEB LU logo

Trženje v turizmu

predmet

Cilji predmeta

Posredovati študentom temeljna spoznanja o posameznih sestavinah trženja v turizmu.
Seznaniti študente z analizami, metodami in pristopi k trženju v turističnem podjetju.
Vzpodbuditi študente k razmišljanju in razvoju ustreznih trženjskih strategij za konkretna slovenska in mednarodna turistična podjetja/destinacije.

Vsebina predmeta

Opredelitev trženja v turizmu
Posebnosti trženja v turizmu, s poudarkom na posebnostih storitev
Trženjsko okolje v turizmu
Vedenje in motivacija turistov
Trženjske raziskave v turizmu
Ciljno trženje - segmentacija, ciljanje in pozicioniranje v turizmu
Turistični proizvod
Cenovne strategije v turizmu
Tržne poti v turizmu
Trženjsko komuniciranje v turizmu
Blagovne znamke v turizmu
Trženje turističnih destinacij
Znamka destinacije

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 13.00 v P-333
 
Na vrh strani