EF SEB LU logo

Trženjsko raziskovanje

predmet

Cilji predmeta

Cilji:
- Spoznati pomen in proces trženjskega raziskovanja.
- Razumeti osnove trženjskega raziskovanja, na podlagi katerega naj bi pridobili kakovostne podatke za potrebe trženja.
- Razviti sposobnosti načrtovanja in izvedbe trženjske raziskave.
- Naučiti študente, kako oblikovati vprašalnik za anketiranje oz. opomnik za opazovanje.
- Ponoviti znanje statistike in naučiti študente uporabljati to znanje pri reševanju konkretnih raziskovalnih problemov.
- Razviti sposobnost ocenjevanja in presojanja kakovosti pridobljenih trženjskih informacij.

Kompetence:
- zmožnost analize in sinteze;
- zmožnost sodelovalnega reševanja problemov;
- zmožnost izdelava opomnika za skupinske pogovore ter vprašalnika za anketiranje;
- zmožnost statistične analize podatkov;
- zmožnost izdelave pisnih poročil;
- zmožnost skupinske predstavitve pisnega izdelka.

Vsebina predmeta

1. Pomen in proces trženjskega raziskovanja
2. Opredelitev problema in oblikovanje pristopa k merjenju pojavov pri trženjskem raziskovanju
3. Raziskovalni načrt
3.1. Zvrsti trženjskega raziskovanja
3.2. Preiskovalno raziskovanje: sekundarni viri in kvalitativne raziskave
3.3. Opisovalno raziskovanje: anketa in opazovanje
3.4. Vzročno raziskovanje: eksperiment
3.5. Merjenje pojavov in merilne lestvice
3.6. Oblikovanje vprašalnika
3.7. Vzorčenje
4. Zbiranje podatkov, analiza in poročanje o rezultatih
4.1. Priprava podatkov za analizo
4.2. Osnove analize podatkov
4.3. Preizkušanje domnev
4.4. Korelacija in regresija
4.5. Priprava zaključnega poročila in njegova predstavitev
5. Razsežnosti etike v trženjskem raziskovanju

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • petek ob 12.00 v P-329
  • Govorilne ure bodo do preklica potekale v obliki spletnih sestankov. Pošljite mi sporočilo in se bomo dogovorili za termin.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani