EF SEB LU logo

Uvod v poslovanje

predmet

Cilji predmeta

* Seznaniti študente s temeljnimi kategorijami v poslovanju podjetij in drugih organizacij. * Razviti znanja, ki bodo študentu omogočila hitrejše in boljše razumevanje posameznih poslovno-organizacijskih predmetov v višjih letnikih. * Prispevati k boljšemu razumevanju vsebine in problematike poslovanja podjetij in drugih organizacij.

Vsebina predmeta

1. Uvod: Podjetje in druge organizacije
2. Poslovni proces, faze v poslovnem procesu in prvine poslovnega procesa
3. Sredstva in viri sredstev v podjetjih in drugih organizacijah
4. Teoretični vidiki zakonitosti produkcije in njihov odraz v praksi poslovanja podjetij in drugih organizacij
5. Stroški in njihove različne razvrstitve
5.1. Delitev stroškov glede na obnašanje in z njo povezani koncepti: stalni stroški, spremenljivi stroški, mejni stroški, prag rentabilnosti, optimalni obseg poslovanja
5.2. Povezava teorije produkcije in teorije stroškov
5.3. Naravne vrste stroškov: amortizacija, stroški dela, stroški predmetov dela, stroški storitev
5.4. Kalkulacije in z njimi povezani pojmi: stroškovno mesto, neposredni in posredni stroški, metode ugotavljanja lastnih cen poslovnih učinkov
6. Oblikovanje prodajnih cen v organizacijah
7. Poslovni uspeh in poslovna uspešnost
7.1. Prihodki in odhodki
7.2. Poslovni uspeh: dobiček, izguba
7.3. Uspešnost poslovanja: produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost
7.4. Razlike v ugotavljanju uspeha in uspešnosti poslovanja med podjetji in drugimi organizacijami
7.5. Pomen ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) za poslovanje organizacij (delavnica z oddajo naloge)

Nosilci predmeta

 • izr. prof. dr. Mojca Marc

 • Katedra za management in organizacijo (redna članica)
 • Katedra za računovodstvo in revizijo (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 11.00 v P-336
 • red. prof. dr. Darja Peljhan

 • Katedra za management in organizacijo (namestnica predstojnika katedre)
 • Katedra za računovodstvo in revizijo (pridružena članica)
 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.00 v P-336
 • Prosim za predhodno najavo prihoda na govorilne ure na: darja.peljhan@ef.uni-lj.si.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.00 v D110
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani