EF SEB LU logo

Uvod v računovodstvo

predmet

Cilji predmeta

- Predstaviti pomen računovodske funkcije v podjetju.
- Seznaniti študente s knjigovodskim procesom.
- Prikazati računovodsko izkazovanje temeljnih gospodarskih kategorij.
- Naučiti študente brati računovodske izkaze.
- Predstaviti pomen in osnove analiziranja računovodskih izkazov.

Vsebina predmeta

1. Temelji računovodstva
2. Osnove knjigovodstva
2.1. Opredelitev knjigovodstva
2.2. Knjigovodski proces
2.3. Osnove dvostavnega knjigovodstva
2.4. Knjigovodska poročila
3. Knjigovodsko spremljanje gospodarskih kategorij
3.1. sredstva
3.2. Obveznosti do virov sredstev
3.3. Prihodki
3.4. Stroški
3.5. Odhodki
3.6. Prejemki in izdatki
3.7. Davek na dodano vrednost
4. Računovodski izkazi
4.1. Letno poročilo
4.2. Bilanca stanja
4.3. Izkaz poslovnega izida
4.4. Izkaz denarnih tokov
4.5. Revidiranje računovodskih izkazov
5. Analiziranje računovodskih izkazov
5.1. Analiza računovodskih izkazov v času
5.2. Analiza strukturnih deležev računovodskih izkazov
5.3. Analiza računovodskih izkazov s kazalniki

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 11.00 v P-320
 
Na vrh strani