EF SEB LU logo

Uvod v računovodstvo

predmet

Cilji predmeta

- Predstaviti pomen računovodske funkcije v podjetju.
- Seznaniti študente s knjigovodskim procesom.
- Prikazati računovodsko izkazovanje temeljnih gospodarskih kategorij.
- Naučiti študente sestaviti in razumeti vsebino računovodskih izkazov.
- Predstaviti osnove analiziranja računovodskih izkazov.

Vsebina predmeta

1. Temelji računovodstva
2. Osnove bilance stanja in izkaza poslovnega izida
3. Osnove knjigovodstva
4. Knjigovodsko spremljanje sredstev
5. Knjigovodsko spremljanje kapitala in dolgov
6. Knjigovodsko spremljanje stroškov
7. Knjigovodsko spremljanje prihodkov, odhodkov in poslovnega izida
8. Časovno razmejevanje stroškov in prihodkov
9. Računovodski izkazi
10. Analiziranje računovodskih izkazov

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 11.00 v P-320
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani