EF SEB LU logo

Ekonomika Slovenije v EU

predmet

Cilji predmeta

Dopolniti znanje in razviti novo razumevanje procesov mednarodnega gospodarskega sodelovanja s poudarkom na posebnostih regionalnih ekonomskih integracij in EU kot ene najbolj razvitih integracij.
Razumeti, zakaj se države povezujejo v regionalne integracije in kakšni so učniki teh procesov v kontekstu globalizacije.
Oblikovati nova znanja in pojme s področja ekonomskih in institucionalno funkcionalnih posebnosti razvoja EU in položaja Slovenije v njej.
Razumeti implikacije članstva v EU za vodenje politik.
Razmeti vpliv članstva v EU na pogoje poslovanja podjetij ter identifikacija poslovnih priložnosti.
Razviti sposobnost za raziskovalno delo ter praktične veščine, potrebne za argumentiranje, predstavitev in diskusijo.

Vsebina predmeta

1. Pomen regionalnih ekonomskih integracij v globaliziranem svetu:
- vloga EU v svetovnem gospodarstvu, položaj Slovenije v E;
- opredelitev regionalnih ekonomskih integracij, regionalizem in multilateralizem, odnos WTO do regionalnega povezovanja;
-stopnje ekonomske integracije: primer EU.
2. Učinki ekonomskih integracij: ekonomika preferencialne liberalizacije:
- razumevanje učinkov mednarodne trgovine, primerjava ravnotežja v pogojih avtarkije in proste mednarodne menjave, učinki uvedbe carine;
- učinki ekonomskih integracij, statični učinki: TC in TD, dinamični učinki
- merjenje učinkov, primer EU.
3. Ekonomsko-zgodovinski razvoj EU, države kandidatke in proces širitve EU
4. Institucije EU in proces sprejemanja odločitev v EU:
- posebnosti, delovanje in odločanje v ustanovah EU;
- organiziranost in uveljavljanje skupinskih interesov v EU.
5.Notranji trg: učinki, delovanje in implikacije za poslovanje:
- prost pretok blaga, storitev, kapitala in dela. Odprava fizičnih, tehničnih in fiskalnih over;
- težave pri dokončnem vzpostavljanju notranjega trga. Učinki.
6. Monetarna integracija – Ekonomska in montarna unija:
- od EMS do evroobmočja;
- teorija OCA , prihodnost evra, bančna in fiskalna unija.
7. Zunanje-ekonomski odnosi EU ter skupna trgovinska politika.
8. Kohezijska politika EU

Nosilci predmeta

 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.30 v RZ-406
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • torek ob 11.00 v R-306
 • Možnost govorilnih ur on-line preko Zoom platforme na spodnjem linku: https://uni-lj-si.zoom.us/j/95507532526?pwd=V25CanI3NDVpbTFGN2prOEhxNC9Sdz09. Prosim za predhodno najavo po elektronski pošti. Lep pozdrav, Katja
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani