EF SEB LU logo

Programiranje

predmet

Cilji predmeta

- Spoznati se z implementacijo uporabniških zahtev, ki predstavlja zadnjo fazo pri razvoju informacijskih sistemov.
- Seznaniti se s sodobnimi koncepti za vzpostavitev povezav med programi in bazami podatkov, sodobnimi koncepti programiranja pri razvoju zanimivih uporabniških vmesnikov ter s kreiranjem in uporabo razredov. V ta namen bo uporabljen programski jezik Python.

Vsebina predmeta

1. Objektno-orientirano programiranje
2. Programski jezik Python
2.1 Spremenljivke
2.2 Odločitve
2.3 Seznami
2.4 Zanke
3. Uporabniški vmesnik (PySimleGUI)
4. Baza podatkov (Postgresql)
5. Razredi-objekti
6. Funkcije

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 12.30 v R-403
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani