EF SEB LU logo

Sales Promotion

predmet

Cilji predmeta

- Poglabljati znanja za razmejitev pospeševanja prodaje od drugih oblik trženjskega komuniciranja.
- Povezati orodja pospeševanja prodaje z drugimi oblikami v povezano trženjsko komuniciranje.
- Posredovati znanja za učinkovito in uspešno vodenje in izvajanje pospeševanja prodaje.
- Razviti sposobnosti načrtovanja, izvajanja in vrednotenja strategij pospeševanja prodaje.

Vsebina predmeta

1. Opredelitev pospeševanja prodaje
2. Načrtovanje programov pospeševanja prodaje
2.1 Pospeševanje prodaje porabnikom
2.2 Pospeševanje prodaje trgovini
2.3 Pospeševanje prodaje prodajnemu osebju
3. Oblikovanje in izvajanje programov pospeševanja prodaje
4. Povezovanje orodij pospeševanja prodaje z drugimi orodji trženjskega komuniciranja
5. Presojanje uspešnosti in učinkovitosti pospeševanja prodaje
6. Pravne in etične omejitve v zvezi s pospeševanjem prodaje
----------
1. Sales Promotion: Introduction and current trends
2. Planning sales promotion programs
2.1 Selecting consumer-promotion tools
2.2 Selecting trade-promotion tools
2.3 Selecting sales force promotion tools
3. Designing and executing sales promotion programs
4. Integrating sales promotion with other marketing communications tools
5. Evaluating sales promotion effectiveness and efficiency
6. Legal and ethical issues in sales promotion

Nosilci predmeta

 • doc. dr. Živa Kolbl

 • Katedra za trženje (redna članica)
 • Raziskovalni center EF (znanstvena sodelavka)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 15.00 v Zoom
 • Spoštovani študenti, za govorilne ure se prosim dogovorite preko e-maila (ziva.kolbl@ef.uni-lj.si). Dear students, please schedule a meeting before-hand via ziva.kolbl@ef.uni-lj.si.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 • LinkedIn: si.linkedin.com/in/vesnazabkar 
 • Twitter: twitter.com/vzabkar 
 • Skype: vesna.zabkar 
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 13.00 v P-331
 
Na vrh strani