EF SEB LU logo

Analiza poslovanja

predmet

Cilji predmeta

- Pridobiti znanja, ki so potrebna za celovito analizo poslovanja podjetij in drugih organizacij ter jih povezati s predhodno pridobljenimi znanji pri temeljnih funkcijskih in metodoloških predmetih.
- Usposobiti za ugotavljanje problemskih stanj v organizacijah ter za oblikovanje in sprejemanje ustreznih ukrepov za izboljšanje poslovanja.
- Izdelati celovito oceno stanja v posameznih delih organizacije in v organizaciji kot celoti s pomočjo primerjav v času, prostoru in dejanskih poslovnih dosežkov z načrtovanimi.

Vsebina predmeta

1. Opredelitev analize poslovanja
1.1. Namen in cilji analiziranja
1.2. Metode analiziranja
1.3. Vloga in pomen analitikov v sodobnih organizacijah
2. Spremljanje in ocenjevanje poslovanja
2.1. Analiza sredstev in njihovih virov financiranja (analiza bilance stanja)
2.2. Analiza uspeha poslovanja - (analiza izkaza poslovnega izida: prihodki, stroški in odhodki ter poslovni izid)
2.3. Analiza uspešnosti poslovanja (vprašanja v zvezi z opredelitvijo uspešnosti poslovanja in izbiro ustreznih kazalnikov za njeno merjenje)
3. Razvojni trendi na področju analize poslovanja in povezanost discipline s sorodnimi disciplinami in managerskimi orodji (poslovodno računovodstvo, kontroling, reinženiring, benchmarking)
4. Delavnica: Analiza poslovanja konkretnega podjetja s pomočjo Du-Pontovega sistema medsebojno povezanih kazalnikov

Nosilci predmeta

 • red. prof. dr. Darja Peljhan

 • Katedra za management in organizacijo (redna članica)
 • Katedra za računovodstvo in revizijo (pridružena članica)
 • Govorilne ure
 • sreda ob 15.00 v P-336-Zoom
 • Govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/91931487851?pwd=RUQySnozKytxNmZIbUVTcDRZOTAvQT09. Prosim, da me pred udeležbo na govorilnih urah obvestite po e-pošti: darja.peljhan@ef.uni-lj.si.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • izr. prof. dr. Mojca Marc

 • Katedra za management in organizacijo (redna članica)
 • Katedra za računovodstvo in revizijo (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 11.00 v P-336
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru. Zoom link: https://uni-lj-si.zoom.us/j/98989755570?pwd=VW9wNUo1VFUyUDdnWDQyR0N1OE9vQT09
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani