Angleški jezik za posl. in eko. vede 2

Cilji predmeta

Cilji in kompetence:
- razvijati in utrjevati bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje,
- poglabljati znanja poslovne in ekonomske terminologije,
- spodbujati k kritičnemu razmišljanju in diskusijam o obravnavani tematiki v tujem jeziku.

Vsebina predmeta

Aktualne vsebine s področja ekonomije in poslovnih ved:
Predmet obravnava različne teme s področja podjetništva, organizacije poslovanja, vodenja, trženja, financ, mednarodnega poslovanja, ipd. Posebna pozornost je namenjena poslovni
terminologiji, zahtevnejšim jezikovnim strukturam, oblikovanju besedil (zlasti eseja) ter komuniciranju v različnih poslovnih situacijah (zlasti poslovnih sestankih, pogajanja).

Pričakovano predznanje: Znanje jezika, kot se zahteva na maturitetnem izpitu iz angleškega jezika (okvirno na stopnji B1-B2 glede na Skupni evropski jezikovni okvir).

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • torek ob 11.45 v online
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93459343356
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani