EF SEB LU logo

Bančništvo

predmet

Cilji predmeta

- Osredotočenje predvsem na delovanje finančnih posrednikov kot posrednikov, ki opravljajo kvalitativno transformacijo sredstev.
- Seznanitev študentov z glavnimi značilnostmi delovanja finančnih posrednikov in metodami za prepoznavanje, ovrednotenje in upravljanje tveganj, s katerimi se srečujejo finančni posredniki v praksi.
- Pridobiti osnovna znanja, ki so potrebna za uspešno upravljanje finančnih institucij oz. upravljanje tveganj, ki se pojavljajo pri delovanju teh institucij.

Vsebina predmeta

1. Uvod
2. Institucionalni okvir za delovanje finančnih posrednikov - primer Slovenije in proces prevzemanja predpisov EU
3. Posebnosti delovanja finančnih posrednikov
4. Tveganja finančnih posrednikov
5. Merjenje tveganj
5.1. Obrestno tveganje
5.2. Tržno tveganje
5.3. Kreditno tveganje
5.4. Tehnološko tveganje in poslovno tveganje
5.5. Valutno tveganje
5.6. Likvidnostno tveganje
6. Upravljanje tveganj
6.1. Upravljanje likvidnosti in bančnih obveznosti
6.2. Zavarovanje depozitov in druga jamstva za bančne obveznosti
6.3. Kapitalska ustreznost
6.4. Upravljanje tveganj z izvedenimi finančnimi instrumenti

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 0.00 v Zoom
  • Po dogovoru preko emaila / By appointment via email
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 14.30 v P-303
 
Na vrh strani