EF SEB LU logo

Ekonomika okolja

predmet

Cilji predmeta

- Razviti znanje o trajnostnem razvoju in ekonomski dimenziji varstva okolja.
- Pridobiti razumevanje okoljske ekonomike na področju ekonomskega sistema, gospodarskega razvoja, okoljske politike, okoljskega računovodstva in okoljskega menedžmenta.
- Opozoriti na povezanost ekonomskega reševanja okoljevarstvenih problemov na ravni države, regije in podjetja.

Vsebina predmeta

1. Okolje in gospodarstvo (vrednotenje naravnih virov).
2. Okolje in družba (trajnostni razvoj).
3. Tržni mehanizem in okoljevarstveni problemi. Omejeni vladni ukrepi in usmerjena okoljska politika.
4. Koristi in stroški alokacije okoljskih virov. Družbena odgovornost in podjetja.
5. Ekonomske oblike nadzora okolja (davki, dovoljenja, standardi).
6. Okoljska ekonomika in okoljsko računovodstvo. Okoljsko vrednotenje investicij.
7. Okoljevarstveni sistemi na podjetniški ravni. Okoljski menedžment.
8. Politika okolja v Sloveniji. EU in problem zaščite okolja.
9. Novi principi eko-ekonomike.

Nosilci predmeta

 • red. prof. dr. Bogomir Kovač

 • Katedra za ekonomijo (redni član)
 • Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje (pridruženi član)
 • Katedra za podjetništvo (pridruženi član)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • torek ob 12.00 v P-302
 • Govorilne ure
 • sreda ob 11.00 v P-302
 
Na vrh strani