EF SEB LU logo

Francoski jezik za posl. in eko. vede 1

predmet

Cilji predmeta

Razširiti znanje poslovne in ekonomske terminologije v francoskem jeziku.
Predstaviti tehnike in izpopolniti obvladovanje spretnosti javnega nastopanja.
Razvijati in utrjevati bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje.
Spodbujati k razmišljanju in diskusijam o obravnavani tematiki v tujem jeziku.

Vsebina predmeta

Predmet obravnava različne teme s področja šolanja, javnega nastopanja, zaposlovanja, strukture in strategije podjetja, finančnih izkazov podjetja, zagotavljanja finančnih virov, mednarodnega poslovanja, trženja, krepitve odnosov med poslovnimi partnerji ter oblike komuniciranja v različnih poslovnih situacijah (formalni in neformalni razgovor, predstavitve, telefoniranje in pisne oblike komunikacije). Posebna pozornost je namenjena usvajanju terminologije, oblikovanju pisnih besedil (kratek opis osebe ali podjetja, e-sporočilo, prošnja za službo in življenjepis, poslovna korespondenca), utrjevanju zahtevnejših jezikovnih struktur ter bralnemu in slušnemu razumevanju.

Pričakovano predznanje: Znanje jezika, kot se zahteva na maturitetnem izpitu iz francoskega jezika (okvirno na stopnji B1-B2 glede na Skupni evropski jezikovni okvir).

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 15.00 v R-206
  • Govorilne ure po predhodnem dogovoru (nadja.dobnik@ef.uni-lj.si), lahko na fakulteti ali preko zooma.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani