EF SEB LU logo

Francoski jezik za posl. in eko. vede 2 (UPEŠ)

predmet

Cilji predmeta

- Razvijati in utrjevati bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje. - Poglabljati znanja poslovne in ekonomske terminologije. - Spodbujati k razmišljanju in diskusijam o obravnavani tematiki v tujem jeziku.

Vsebina predmeta

Predmet obravnava različne teme s področja podjetništva, organizacije poslovanja, trženja, financ ter mednarodnega poslovanja in povezovanja. Posebna pozornost je namenjena obravnavi terminologije, zahtevnejšim jezikovnim stukturam, oblikovanju besedil (članek, poslovno pismo, poročilo) ter komuniciranju v različnih poslovnih situacijah (predstavitve, sestanki, pogajanja, telefonski razgovor).
Vključevanje vidikov medkulturnosti, trajnostnega razvoja in okoljske ozaveščenosti.

Pričakovano predznanje: Znanje jezika, kot se zahteva na maturitetnem izpitu iz francoskega jezika (okvirno na stopnji B1-B2 glede na Skupni evropski jezikovni okvir).

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 15.00 v R-206
  • Govorilne ure po predhodnem dogovoru (nadja.dobnik@ef.uni-lj.si), lahko na fakulteti ali preko zooma.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani