EF SEB LU logo

Matematično programiranje za ekonomiste

predmet

Cilji predmeta

- Seznaniti študenta z osnovnimi pojmi in algoritmi matematičnega programiranja.
- Uvesti študenta v uporabo le-teh pri (matematičnem) modeliranju v ekonomiji.

Vsebina predmeta

1. Matematično programiranje, osnovni pojmi, pomembni posebni primeri
2. Brezpogojna optimizacija
2.1. Potrebni pogoji
2.2. Zadostni pogoji
2.3. Metoda najhitrejšega spusta
3. Pogojna optimizacija, Lagrangeova metoda
3.1. Potrebni pogoji
3.2. Zadostni pogoji
4. Postoptimalna analiza (izreki o ogrinjači)
5. Konveksni programi
6. Linearno programiranje (ponovitev)
7. Celoštevilsko linearno programiranje
7.1. Linearne sprostitve
7.2. Metode reševanja
7.2.1. S presečnimi ravninami
7.2.2. Metoda "razvejaj in omeji"
7.3. Primeri uporabe
8. Dinamično programiranje

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 11.00 v RZ-304
 
Na vrh strani