EF SEB LU logo

Mikroekonomija 2

predmet

Cilji predmeta

- Razviti znanje mikroekonomije z elementarne na srednjo raven zahtevnosti.
- Na primeru mikroekonomije pridobiti razumevanje pozitivnega značaja ekonomske teorije.
- Razviti raven teoretičnega razmišljanja o ekonomiji.
- Obvladati pojem učinkovitosti v ekonomiji.
- Analizirati temeljne mikroekonomske probleme z računskimi in matematičnimi metodami.

Vsebina predmeta

1. Teorija cen, mikroekonomija in ekonomska teorija
2. Ekonomska učinkovitost in popolna konkurenca
2.1. Učinkovitost v menjavi in cene
2.2. Učinkovitost v proizvodnji in cene
2.3. Učinkovitost v menjavi in proizvodnji ter cene
2.4. Ekonomika blaginje
2.5. Trgi v popolni konkurenci
2.6. Splošno ravnotežje
3. Ekonomska učinkovitost in nepopolna konkurenca
3.1. Nepopolna konkurenca in učinkovitost
3.2. Oligopol in učinkovitost
4. Tržne nepopolnosti in ekonomska učinkovitost
4.1. Zunanji učinki
4.2. Javne dobrine
4.3. Analiza dobrobiti in stroškov

Nosilci predmeta

 • Govorilne ure
 • torek ob 12.00 v P-304
 • izr. prof. dr. Nina Ponikvar

 • Katedra za ekonomijo (redna članica)
 • Katedra za management in organizacijo (pridružena članica)
 • Katedra za podjetništvo (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 10.00 v P-346
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 10.00 v P-309
 
Na vrh strani