EF SEB LU logo

Monetarna ekonomija

predmet

Cilji predmeta

- Obravnavati denar, institucije, ki izdajajo denar (državo, centralno banko in banke), druge finančne posrednike in druge finančne institucije, finančne oblike ali primarno in posredno finančno aktivo ter finančne trge.
- Na podlagi enostavnih makroekonomskih modelov predstaviti pomen in vlogo denarja v narodnem gospodarstvu.
- Analizirati učinke denarne politike v odprtem gospodarstvu.
- Namen predmeta je dati temeljno znanje o denarju in financah.

Vsebina predmeta

1. Denar, finančne institucije in finančni posredniki
1.1. Osnovni pojmi
1.2. Zlata valuta in papirni denar
1.3. Osnove financ in finančnega premoženja
1.4. Denarni sistem
2. Mednarodna monetarna ekonomija
2.1. Devizni tečaji
2.2. Tokovi kapitala in plačilna bilanca
2.3. Mednarodne finančne institucije in finančni posredniki
3. Denarna teorija
3.1. IS-LM model
3.2. Model odprtega gospodarstva
3.3. Modeli inflacije

Nosilci predmeta

  • red. prof. dr. Igor Masten

  • Katedra za denar in finance (redni član)
  • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (pridruženi član)
  • Govorilne ure
  • torek ob 14.30 v RZ-205
 
Na vrh strani