EF SEB LU logo

Nemški jezik za posl. in eko. vede 1 B

predmet

Cilji predmeta

Razširiti znanje poslovne in ekonomske terminologije v nemškem jeziku.
Predstaviti tehnike in izpopolniti obvladovanje spretnosti javnega nastopanja.
Razvijati in utrjevati bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje.
Spodbujati k razmišljanju in diskusijam o obravnavani tematiki v tujem jeziku.

Vsebina predmeta

Predmet obravnava različne teme s področja šolanja, javnega nastopanja, zaposlovanja, strukture in strategije podjetja, finančnih izkazov podjetja, zagotavljanja finančnih virov, mednarodnega poslovanja, trženja, krepitve odnosov med poslovnimi partnerji ter oblike komuniciranja v različnih poslovnih situacijah. Posebna pozornost je namenjena usvajanju terminologije, oblikovanju pisnih besedil (kratek opis osebe ali podjetja, prošnja za službo in življenjepis), utrjevanju zahtevnejših jezikovnih struktur ter bralnemu in slušnemu razumevanju.

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 12.00 v R-207
 • Online oziroma na EF po predhodni najavi.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 16.30 v R-207
 
Na vrh strani